Psychoterapia detí

Terapeutický proces v detskej psychoterapii

“Detská psychoterapia je delikátny proces. Účelom terapie s deťmi, nie je deti opraviť, ale pomôcť im, aby sa cítili lepšie. V terapii deťom pomáham vyjadriť ich pocity, ktoré sa ukrývajú v hĺbke ich duše, aby sa mohli v živote cítiť o trocha šťastnejšie. Spoločne na tom pracujeme pomocou hier. Ale gestalterapia nie je „iba“ hra, aj keď sa to niekedy môže zdať. Moja práca ako terapeutky nespočíva len v tom, že sa s deťmi hrám, ale že rozumiem procesu, ktorý u detí prebieha počas hrania sa a pomôcou hry sa snažím lepšie pochopiť ich potreby.”

Takto hovorí o psychoterapii s deťmi Violet S. Oaklander a ja sa s jej víziou stotožňujem.

Model psychoterapie s deťmi, ktorý sa snažím vo svojej práci nasledovať je inšpirovaný najmä myšlienkami detskej gestaltpsychoteapie, čo je psychoterapia založená najmä na schopnosti plne si uvedomovať prítomný okamžik cez kontakt s prostredím. Ide o neustály proces podpory dieťaťa v sebauvedomovaní, vyjadrovaní svojich potrieb, posilňovaní vlastných sebapodporných mechanizmov, prejavovaní emócií zdravým spôsobom. Mojou úlohou ako terapeutky je pripraviť pre dieťa bezpečný priestor, kde môže hovoriť o svojich emóciách, aj o tých, ktoré sú často označované ako negatívne – o hanbe, hneve, smútku a pod. Hlavným pracovným nástrojom v detskej psychoterapii je hra, ktorá slúži na to, aby sme sa spoločne s dieťaťom mohli lepšie dostať k tomu, čo ho trápi, ale aj k tomu, čo ho teší, k svojim vlastným zdrojom.

Individuálne stretnutie trvá 50 min. bez prítomnosti rodiča / rodičovské stretnutia sú súčasťou terapie v pravidelných intervaloch.

AKO PREBIEHA PRVÉ STRETNUTIE

Prvé stretnutie prebieha s rodičom, väčšinou bez prítomnosti dieťaťa. Na tomto stretnutí je potrebné prebrať problémy dieťaťa, celú anamnézu, prebrať s rodičmi výchovné otázky a pod. Druhé stretnutie je už s dieťaťom (často za prítomnosti rodiča, na prekonanie prvotnej úzkosti, ktorá je u detí častá).

U tínedžerov je situácia opačná, prvé stretnutie je vždy za prítomnosti dieťaťa, keďže tínedžeri zvyčajne nemajú radi, keď sa hovorí o nich bez nich.