Detský vývin

Šťastné manželstvo ako najlepší predpoklad pre výchovu bystrých detí

Uznávaný molekulárny biológ a popularizátor vedy John Medina vo svojej knihe Pravidlá mozku dítěte píše: “Negativita medzi partnermi po narodení dieťaťa môže byť tak ťažká, že pre niektoré manželstvá predstavuje narodenie dieťaťa rizikový faktor rozvodu” (s.50) Ako to? Narodenie dieťaťa je predsa šťastnou chvíľou, je požehnaním a radosťou. Keď sa vám dieťa narodí ste zaplavení […]

Čítať ďalej

Nočné pomočovanie

Nočné pomočovanie trápi mnoho detí a ich rodičov.  Ovplyvňuje správanie a sebavedomie dieťaťa a narúša fungovanie rodinného života. Deti, ktoré sa pomočujú, len s veľkými problémami môžu ísť na noc mimo domu – navštevovať školu v prírode, prespať u kamarátky. Rodičia (často aj dieťa samo)  trpia pocitmi hanby a nezvládnutia situácie. Zároveň sa často stretávajú […]

Čítať ďalej

Záchvaty hnevu a niekoľko rád ako na ne

Obdobie medzi 2 – 4 rokmi je u detí  typické častými záchvatmi hnevu a zlosti, deti vás provokujú, skúšajú vaše hranice, manipulujú – ide o typické vývinové štádium tohto veku – obdobie vzdoru, ktoré najčastejšie vzniká ako reakcia na nesplnené aktuálne potreby, či požiadavky, chcenia dieťaťa. Vzdorovité správanie nemá žiadny súvis s konkrétnym človekom, neznamená […]

Čítať ďalej

Sú naše deti ešte ochotné prežívať zážitky naplno?

Článok pre našu stránku napísala psychologička a vedkyňa Jarmila Tomková, ktorá pracuje s témou digitálnych technológií a vzťahu detí a médií na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Multitasking a podnetová nenásytnosť ako daň za pokrok. Digitálna generácia. Súčasné deti sú prvou generáciou detí, ktorých celý vývin prebieha v dobe plnej informačnej a technologickej explózie. Počítače a internet […]

Čítať ďalej

Vedci odporúčajú: stolujte spoločne s deťmi.

Originálny článok  od  klinickej psychologičky a rodinnej terapeutky  Anne Fishel, PhD. z Harward Medical School  sme preložili do slovenčiny z portálu: The Conversation. Ako terapeutka pracujúca s rodinami mám často nutkanie povedať svojim klientom nech radšej namiesto tejto hodiny, za ktorú mi platia, idú domov a navečerajú sa spolu pri jednom stole. Viac ako 20 […]

Čítať ďalej

Správny motorický vývin bábätiek v 1. roku

Prvý rok života je obdobím, kedy sa ľudské mláďa rozvíja najdynamickejšie ako za celý svoj ďalší život. Za 12 mesiacov sa z ležiaceho  tvora stane samostatne chodiaci malý človek. Pre toto obdobie je typický prudký psychomotorický rozvoj. Motorika je úzko prepojená so zrením centrálnej nervovej sústavy a priamo súvisí s rozvojom mozgu. Pohyb je potravou […]

Čítať ďalej

O detskom vzdore I.

alebo “Moje malé dieťa máva záchvaty hnevu, ktorým nerozumiem”. K napísaniu tohoto blogu ma inšpiroval zážitok z náštevy u odbornej lekárky, kde som bola so svojim 2,5 ročným synom. V čase obeda zvyčajne už spáva, takže nebol práve ideálne naladený, zároveň k lekárom často (našťastie) nechodievame, takže je preňho dosť ťažké spolupracovať v neznámom prostredí […]

Čítať ďalej