O stránke Detská psychologička

Vitajte na mojej  stránke, ktorá je najmä o deťoch a ich potrebách, ale hovorí predovšetkým s rodičmi, ktorí sa zaujímajú o potreby svojich detí a možno aj s inými odborníkmi, ktorí sa zaoberajú duševným zdravím detí. Princípy, ktoré ctíme sú jednoduché – úcta a láska k deťom. Nie sme zástancami žiadnej školy ani prístupu k výchove, avšak inšpirujeme sa prácou mnohých významných psychológov sira Winnicotta, Ericsona, Piageta, Bowlbyho a Mary Ainsworthovej, veľkého mentora českej a slovenskej detskej psychológie Zdeňka Matějčeka a iných.. To, čo podľa nás funguje je to, že sa vždy zaoberáme konkrétnym dieťaťom, jeho rodinným prostredím, temperamentom. Každé dieťa je jedinečné a preto aj rady, ktoré dostanete na tejto stránke vždy starostlivo  zvážte pri ich aplikácii. Môže sa stať, že to, čo platí na jedno alebo väčšinu detí, nebude platiť na to vaše.

Našou úlohou je (slovami profesara Matějčeka) “dobíjať” pre deti viac pochopenia, aby rodičia viac rozumeli svojim deťom a dokázali im dávať to najpodstatnejšie, čo im pomáha rásť v individuálnu ľudskú bytosť – lásku. Na tejto, niekedy veľmi ťažkej ceste, chcem rodičov sprevádzať.

 Pri svojej práci sa snažím vychádzať z princípov evidence based medicíny. Tento prístup integruje individuálnu klinickú skúsenosť a najlepšie dostupné externé dôkazy tak, aby pomoc bola účinná, bezpečná a presná. V mojich článkoch sa opieram o poznatky z vedeckých výskumov, ktoré  predstavujú najlepšie možné dôkazy pre moje tvrdenia.

 Mnoho z toho, čo si prečítate na mojich stránkach ste už určite niekde čítali, pretože tieto názory nechcú byť niečím prevratným a novým. Mojím cieľom je skôr vybudovať určitú databázu, ktorá bude prínosom a podporou pre rodičov na ceste k dobrému rodičovstvu.Taktiež moje názory nijakým spôsobom nenahrádzajú návštevu odborníka z oblasti duševného zdravia. Ak máte pochybnosti o vývoji vášho dieťaťa, určite sa poraďte s odborníkom.