O mne

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na filozofickej fakulte. Detskej psychológii sa venujem od ukončenia štúdia. Pracovala som v špeciálno-pedagogickej poradni, s deťmi so špeciálnymi potrebami,  vývojovými poruchami intelektu a telesnými handicapmi. Pracovala som s mladými ľuďmi na strednej škole, aj s úžívateľmi drog. Neskôr som začala pracovať ako výskumná pracovníčka na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.  Táto práca mi dáva zas iný – teoretickejší pohľad na rôzne detské problémy. V súčasnosti pracujem ako výskumníčka a zároveň v Ambulancii klinickej psychológie v Pezinku, kde sa venujem najmä psychoterapii detských klientov.  Vzdelávam sa v gestaltpsychoterapii a od r. 2017 som zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore klinická psychológia.  Som vydatá, mám 2 deti.

DSCF2118

Profesný životopis

1999-2006 Štúdium jednoodborovej psychológie FF PU, Prešov

2006-2007 Rigorózne konanie FF PU, Prešov

Ďalšie vzdelávanie

2006 – 2008 Tréning v symbolickej a relaxačnej psychoterapii, 100 h.
2008    Woodcock Johnson International Edition, Test of Cognitive Abilities – školenie administrátorov, získaná kvalifikácia WJIE Examiner (SR)
2012 – 2018  Dialóg, Slovenský inštitút pre gestaltpsychoterapiu (terapeutka vo výcviku)

2013     INPP therapy training, One year post graduate course for clinical practitioners (Warsaw, Poland, licenced by Chester, England)

2017 – súč.

Špecializačné štúdium klinickej psychológie na FF UK, Bratislava

2017-2019 Rorchach Exner System, kurz

2018    Ukončenie psychoterapeutického výcviku, získanie certifikátu SPS, zápis do zoznamu psychoterapeutov SR

Workshopy a kurzy

2006 Kresba ako nástroj poznania dieťaťa – Mgr. Helena Kolářová, (workshop, SR)
2007 Muzikoterapia okolo nás – . Mgr. Mgr. Zdeněk Šimanovský
2007 Systemický prístup – harmonické řešení problému dětí, dospívajících a rodiču, M. F. Gricksch (workshop, CZ)
2008 Geštalt workshop s Jay Levine (Přerov, CZ)
2011 Psychoterapeutické techniky u porúch príjmu potravy (bodyterapeutický prístup) – Květa Palusková (Praha, CZ)
2011 Identifikácia intelektovo nadaných detí (Bratislava, SR)

2014 Worshop gestaltpsychoterapia s depresívnymi klientmi – Jan Roubal, Wien
2014 4. Česká a 2. Česko-Slovenská konference Gestalt psychoterapie pořádaná ČSGT (Česká společnost pro Gestalt terapii)
2015 Gestalt workshop s Jay Levine (24h.) – SR
2015 Workshop s Feliciou Carroll (USA) – Gestalt psychoterapia s deťmi (Herľany, SR)
2016 Gestalt workshop s Jay Levine (24h.) – SR

2011 – 2014 – na rodičovskej dovolenke

Pridaj komentár