INPP terapia

O INPP terapii

Čo je to inpp terapia a ako nám môže pomôcť?

INPP metódu vyvinuli Peter Blythe a Sally Goddard Blythe v Chestri, Anglicko v Inštitúte pre neurofyziologickú psychológiu (Institute for NeuroPhysiological Psychology). Ide o úplne neinvazívnu metódu, bez použitia akýchkoľvek liekov, či iných preparátov.

Učenie a správanie sú výsledkom spolupráce medzi telom a mozgom. Na to, aby dieťa bolo schopné čítať potrebuje si rozvinúť plynulé očné pohyby, pre zvládnutie písania je nevyhnutné, aby oči a ruka dobre spolupracovali a tieto motorické zručnosti sú istým spôsobom prepojené na centrum pre rovnováhu. Akýkoľvek problém v niektorej z týchto oblastí môže podkopávať schopnosť dieťaťa dosahovať adekvátne výsledky v škole.

Postup pri INPP terapii:

 • Vyhodnotiť, či fyzické faktory môžu hrať istú rolu v problémoch, ktoré dieťa má
 • Identifikovať možný zdroj problémov
 • Poskytnúť efektívny korekčný program (neinvazívny a bez liekov) zameraný na príčinu obtiaží
 • Poskytnúť podporu deťom a ich rodičom, ktorí hľadajú pomoc

Pri akých symptómoch môže INPP terapia dieťaťu pomôcť?

 • Porucha pozornosti
 • Problémy s koordináciou
 • Ťažkosti na hodinách telesnej výchovy (nemá rado TV)
 • Ťažkosti naučiť sa plávať
 • Ťažkosti naučiť sa bicyklovať
 • Problémy s orientáciou na ručičkových hodinách
 • Neschopnosť posedieť v kľude
 • Problémy v matematike
 • Nevyhranená lateralita
 • Slabá koordinácia oko-ruka
 • Problémy s čítaním a písaním
 • Rečová a artikulačné problémy
 • Nevoľnosť pri cestovaní

INPP motorický program je súbor cvičení založených na vývinovom princípe. Tieto cvičenia v individuálnom programe presne podľa obtiaží dieťaťa nastavuje INPP terapeutka na pravidelných stretnutiach raz za 8 týždňov, dieťa a rodič cvičia tieto cviky doma každý deň cca 10 minút.