Čo teraz číta detská psychologička

Čítanie je moja záľuba, ale aj práca. Čítanie považujem za neoddeliteľnú súčasť môjho povolania. Všetko čo viem, som sa naučila z kníh a toto sa teraz snažím dávať ďalej v podobe poradenstva rodičom. Je to ako rozhovor dvoch ľudí a ja som ten, ktorý sa zaoberá psychikou a detskou dušou 8-10 hodín denne (niekedy aj viac:), tak ako sa vy zaoberáte architektúrou, ekonómiou, či inou prácou svojich 8-10 hodín.

Pre inšpiráciu rodičom, ktorí tiež radi čítajú alebo by sa chceli o výchove dozvedieť viac, prípadne pracovať na svojich rodičovských zručnostiach ponúkam prehľad toho, čo mám aktuálne teraz vyložené na nočnom stolíku.

No. 1

images

Daniel Siegel – The Whole Brain Child

D. Siegel píše o mozgu tak ľahko a pútavo pre bežného čitateľa, že sa jeho knihy právom stávajú bestesellermi. The Whole Brain Child je o výchove, emocionálnej inteligencii, porozumení a najmä o vzťahoch v rodine a o tom, prečo je dôležité, aby sme sa snažili vytvárať doma bezpečné a prijímajúce prostredie pre naše deti. Cesta k porozumeniu vedie cez kontakt s dieťaťom a jeho emócie.

No. 2

John Medina – Pravidlá mozku dítěte, C press

Kniha je zaujímavá najmä z toho aspektu, že ju napísal neurovedec, človek zaoberajúci sa mozgom a jeho fungovaním. Medina prináša do výchovy vedecký rozmer tak, že výchovné postupy podložil vedeckými štúdiami. Odpovedá na otázky ako sa vývíja mozog dieťaťa v tehotenstve, prečo je vlastne pre deti dobré, aby sme žili v šťastnom manželstve (detská psychologička o tom už raz písala),

No. 3

Kenneth G. West – Dobrodružství psychického vývoje, Portál

_vyr_178g-kenneth-west-dobrodruzstvi-psychickeho-vyvojeKniha je hodne odborná, ale to rozhodne nebráni rodičom siahnuť po nej, ak chcú hlbšie pochopiť podstatu psychického vývinu deti, jednotlivých období ako za sebou nasledujú (z pohľadu rôznych teoretikov a teórií). Aj keď teórie sú zväčša suché a málo prepojené so životom, teórií psychického vývinu sa to až tak netýka. Možno je to tým, že som profesionálne deformovaná, ale kontinuita ľudského života je fascinujúca a neplatí to len pre detský vek, ale pokračuje do dospelosti a staroby, takže v každom veku je možný posun smerom k zrelosti, alebo stagnácii. Túto knihu iste ocenia rodičia teenegerov, kde sa píše viac o fenoméne dospievania.

Ďalšie knihy, ktoré teraz čítam:

Laura Gutmanová – Mateřství a setkání ženy s vlastním stínem, Maitrea 2013

Lisa Damour – Untangled: Guiding Teenage Girls Through the Seven Transitions into Adulthood, Atlantic books 2016